Budovy

Každá budova má určitou funkci a určitě se bez nich ve hře neobejdete. Na každé expanzi může být postavena právě jedna budova (kromě domovské expanze). Výjimku tvoří obranné budovy, které mohou být stavěny ve větším množství i na expanzi, na které se již budova nachází.

Velké budovy

Mezí velké patří budovy pro těžbu vespenu, pro zkoumání upgradů, pro zkoumání spec. schopností a pro výzkum projektu. U každého národa mají budovy jiný název.

budova/narod HP Cena Terran Zerg Protoss
Těžba vespenu 600 350/0 Refinery Extractor Assimilator
Hlavní budova 600 350/0 Orbital Command Lair Nexus
Výzkum upgradů 600 350/25 Engineering Bay Evolution Chamber Forge
Výzkum spec. schopností 600 350/25 Ghost Academy Infestation Pit Templar Archives
Projekt (laboratoř) 1800 4000/1100 Fusion Core Greater Spire Fleet Beacon

Pro těžbu vespenu

Hráči potřebují tuto budovu, pokud chtějí těžit vespen, jednou z primárních surovin ve hře. K této budově je pak třeba také koupit peony na těžbu vespenu. Hráč nutně potřebuje jak budovu tak peony, aby vytěžil nějaký vespen. Pokud má hráč na expanzi pouze jednu z těchto dvou věcí, nevytěží žádný vespen.

Vespenu je ve hře všeobecně méně než minerálů a slouží zejména k nákupu infiltračních jednotek a k financování výzkumů všeho druhu, tj. upgradů, speciálních schopností a miniprojektů.

Hlavní budova

Každý hráč má již na začátku hry postavenou jednu hlavní budovu na domovské expanzi, kterou nemůže zbourat. Za každou další postavenou hlavní budovu roste výdělek peonů na expanzích právě s touto budovou. Bonus k výnosu peonů je závislý na množství těchto postavených budov a přehledně to zobrazuje tabulka níže. Maximální bonus k výnosu je +10 minerálů na jednoho peona a maximální množství těchto budov je 8.

Bonus k výnosu peonů
množství hlavních budov bonus k výnosu
1 0
2 +1
3 +2
4 +3
5 +4
6 +5
7 +6
8 +7

Pro výzkum upgradů

Hráči mohou v průběhu věku vyzkoumat množství upgradů, které zlepšují efektivitu hráče v mnoha ohledech. Aby hráč mohl zkoumat upgrady, potřebuje vlastnit alespoň jednu budovu pro výzkum upgradů. Každá budova dá hráči jeden tzv. upgrade bod. Řekněme, že upgrade, který chce hráč zkoumat, vyžaduje 4 upgrade body. V tom případě hráči potrvá výzkum 4 přepočty s jednou upgrade budovou, 2 přepočty se dvěma budovami nebo pouze 1 přepočet se čtyřmi budovami. Hráči se o přepočtu odvádějí suroviny dle toho, kolik využil upgrade bodů. Tj. hráč zaplatí tolik procent ceny upgradu, kolik procent upgradu bylo právě vyzkoumáno.

Pokud hráč zruší stavbu již rozestavěného upgradu, získá zpět 50% investovaných surovin.

Pokud má hráč rozestavěný upgrade a přijde o poslední budovu na upgrade (sám ji zbourá nebo je mu zničena útokem či spec. schopností), resetuje se rozpracovaný upgrade na 0%. Hráč pak nedostane žádné z investovaných surovin zpět.

Na výzkum spec. schopností

Hráč potřebuje alespoň jednu tuto budovu, aby získal možnost zkoumat speciální schopnosti. Poté stačí začít zkoumat spec. schopnost a každým přepočtem se hráči odečte množství požadovaných surovin. Na rozdíl od výzkumu upgradů, na výzkum spec. schopností nemá vliv, zda má hráč jednu nebo více příslušných budov.

Pokud hráč zruší výzkum již rozestavěné spec. schopnosti, získá zpět 50% investovaných surovin.

Pokud má hráč rozestavěnou spec. schopnost a přijde o poslední budovu na výzkum spec. schopností (sám ji zbourá nebo je mu zničena útokem či spec. schopností), resetuje se rozpracovaná spec. schopnost na 0%. Hráč pak nedostane žádné z investovaných surovin zpět.

Vlastnictví této budovy ale také přináší hráči kumulativní bonus +9% k pravděpodobnosti zisku energie za přepočet a navýšení možného zisku energie +2. Zároveň za každou postavenou budovu získá hráč automaticky 3 energie za přepočet.

budov šance energie vždy navíc
0 30% 10 - 20 0
1 39% 12 - 22 3
2 48% 14 - 24 6
3 57% 16 - 26 9
4 66% 18 - 28 12
5 75% 20 - 30 15
6 84% 22 - 32 18
7 93% 24 - 34 21
8 100% 26 - 36 24
9 100% 28 - 38 27
10 100% 30 - 40 30

Na projekt

Samotnému hráči je tato budova k ničemu, ovšem národ ji potřebuje ke stavbě aktivní části miniprojektu. Všeobecně se doporučuje hráčům, aby tuto budovu stavěli pouze obdržení přímého rozkazu od vedení, neboť budova na projekt je velmi drahá, bez odvodů na projekt je zbytečnou a při jejím zboření/zničení to může stát národ dokonce i výhru.

Obranné budovy

Jak již název napovídá, jde o budovy, které poskytují skrytou obranu expanzím. Na zastavěnou expanzi lze postavit menší množství těchto budov, než na expanzi prázdnou. Přesné údaje jsou níže. Skrytá obrana se nezapočítává do celkové síly hráče.

 • OB mají nyní všechny národy stejné
 • mají obrannou sílu 90 a stojí 225 minerálů,
 • na prázdnou expanzi se jich vejde 150, na expanzi s velkou budovou se jich vejde 30

Chrám Xel'Naga

Bonusy Chrámu Xel'Naga

 • automatický zisk +1 bodu energie za přepočet
 • sleva 2 bodů energie na každou speciální schopnost
 • útok na Braken dává o 0,05 bodů více
 • tyto bonusy se sčítají

Automatická stavba miniprojektu

 • Vlastnictví Chrámů Xel'Naga také spouští druhý způsob pasivní stavby miniprojektů.
 • O pasivní stavbě miniprojektů za pomocí Chrámů Xel'Naga se lze dočíst na této stránce.

Šance na nalezení chrámu Xel'Naga

 • vnější planety
  • na každé planetě mohou být maximálně 2 chrámy
  • každý chrám je chráněn automaticky silou 1500
  • chrám je nalezen na každé 8. expanzi na planetě (počítají se i již prodané expanze)
  • chrám na takové expanzi nebude, pokud již na planetě jsou oba chrámy
  • chrám na takové expanzi nebude, pokud již národ ná této planetě nějaký chrám vlastní
 • vnitřní planety
  • na každé planetě mohou být maximálně 2 chrámy
  • každý chrám je chráněn automaticky silou 1500
  • chrám je nalezen na každé 11. expanzi na planetě (počítají se i již prodané expanze)
  • chrám na takové expanzi nebude, pokud již na planetě jsou oba chrámy
  • chrám na takové expanzi nebude, pokud již národ ná této planetě nějaký chrám vlastní
 • centrální planety
  • na každé planetě mohou být maximálně 3 chrámy
  • každý chrám je chráněn automaticky silou 2000
  • chrám je nalezen na každé 18. expanzi na planetě (počítají se i již prodané expanze)
  • chrám na takové expanzi nebude, pokud již na planetě jsou všechny tři chrámy
  • chrám na takové expanzi nebude, pokud již národ ná této planetě nějaký chrám vlastní
 
budovy.txt · Poslední úprava: 07.10.2013 15:29 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki