Ekonomika

Těžba. Jeden ze základních principů hry. Ve hře existují 2 suroviny minerály a vespen. na těžbu jsou specialně určené jednotky tzv. peoni, které nelze použít k žádným jiným akcím. Každý peon za přepočet natěží 12 jednotek minerálů nebo vespenu. Minerály jsou dostupnější a více využitou surovinou. Pro těžbu vespenu je třeba daná budova. Vespen je ale potřeba až v pozdějších fázích hry, když byste již měli mít dostek minerálů na zprostředkování jeho težby.

Expanze

Expanze je území, na kterém je možno těžit suroviny. Každá expanze sama o sobě vydělává 65 minerálů. Aby hráč vytěžil více surovin, musí na expanzi koupit peony (scv, drone, probe).

Normální expanze

Jde o nejběžnější typ expanze, který lze ve hře najít. Tento druh expanze nemá nekonečné množství surovin, tudíž časem dojde k jejímu úplnému vytěžení. Na této expanzi lze postavit všechny druhy budov, téměř bez omezení.

Množství minerálů a vespenu na nově objevené expanzi je náhodný. Minerály se pohybují od 5000 do 8500, vespen od 0 do 1800 s tím, že pokud je na expanzi maximum minerálů, nemůže zde být maximum vespenu a naopak.

Domovská expanze

Domovská expanze je zvláštním druhem expanze. Je na ní neomezené množství minerálů, ale žádný vespen. Pokud má hráč jenom tuto expanzi, nemůže zaútočit ani být dobyt (více). Na domovské expanzi nelze postavit žádnou budovu, protože tam již stoji základní budova.

Speciální expanze planety Braken

Jedním z benefitů planety Braken je speciální expanze, která se hráči zobrazuje pod názvem Braken. Tato expanze má nevyčerpatelné množství minerálů i vespenu a optimem peonů je vždy 20. Tuto expanzi nelze najít ani dobýt, je pevnou součástí planety Braken. Jak národ ztratí Braken, hráči národa okamžitě ztratí i tuto expanzi. Na expanzi nelze postavit laboratoř.

Nevyčerpatelná expanze

Na této expanzi se nachází neomezené množství minerálů i vespenu. Optimum peonů je 12, tedy stejně jako na všech ostatních expanzích. Pravděpodobnost nalezení této expanze je však pouze 1%. Nevyčerpatelné expanze jsou také často cílem útoku cizích hráčů.

Expanze s Chrámem Xel'Naga

Každá expanze, na které se nachází Chrám Xel'Naga, má neomezené množství minerálů i vespenu. Optimum peonů je 12, tedy stejně jako na všech ostatních expanzích. Tento druh expanze lze nalézt, ovšem pouze za určitých okolností, i dobýt od jiných hráčů. Expanze s Chrámem Xel'Naga jsou také často cílem útoku cizích hráčů.

Velikost expanze

Velikost expanze, nebo také ideální počet peonů, je hodnota expanze, která určuje kolik peonů může fungovat se 100% efektivitou. Pokud je tato hodnota překročena, efektivita dalších peonů klesá. Každá dvojice peonů nad ideální počet těží o 2 minerály méně, než předchozí.
Velikost expanze (ideální počet peonů) je od Letního mezivěku 2012 pevně stanovený na 12 peonů. I domovská expanze má optimum 12 peonů. Jedinou výjimkou je expanze Brakenu, která má vždy optimum 20 peonů. Maximální kapacita každé expanze je 20 peonů.

Přiklad: Mějme expanzi podobnou té domovské, tedy velikost 12. Prvních 12 peonů tedy bude těžit se 100% efektivitou - tedy každý přepočet přinese každý z pracantů 12 minerálů. 13. a 14. peon ovšem natěží už jen 10 minerálů. Další peoni č. 15 a 16 už natěží jen 8 minerálů za přepočet. 19. a 20. peon už každý donese jenom 4 minerály.

Efektivitu peonů a množství vespen peonů je možné zvýšit výzkumem příslušných upgradů.

Ceny expanzí

  • Expanze se nakupují i prodávají vždy pouze za minerály.
  • Ceny nákupu i prodeje expanzí jsou ovlivňovány hned několika elementy
    • množství expanzí, které hráč momentálně vlastní
    • množství planet, na kterých se nacházejí hráčovy expanze
    • možný vliv planety, na které hráč chce expanzi koupit či prodat

Nákup

Čím více má hráč expanzí, tím je pro něj dražší pořídit si novou. Cena také závisí na tom, na kolika planetách hráč již expanze má. Druhá expanze (hned ta po domovské) stojí 300 minerálů. Dále už se ale ceny různí podle těchto vzorců.
Pokud budeme pokračovat s nákupem expanzí stále na stejné planetě, bude se cena pohybovat takto:

cena_expanze_na_jedné_planetě = cena_předchozí_expanze + ( ( pořadí_kupované_expanze - 2 ) * 165 )

Budeme-li však pokračovat v nákupu expanze na jiné planetě, než už máme, bude vzorec, odvíjející se od toho předchozího, vypadat takto:

cena_expanze_na_jedné_planetě - ( počet_planet ^ 2 * 40 )

Slovně to tedy znamená, že expanze je levnější o 40 * počet planet na druhou než by stála expanze na jediné planetě.

Příklad: Budeme nakupovat pátou expanzi na třetí planetě. Spočítáme si tedy nejdříve, kolik by stála pátá expanze na jediné planetě podle prvního vzorce (nejdříve se podle prvního vzorce musíme dopočítat k tomu, kolik by stála čtvrtá. To tu nebudu rozepisovat, je to stejné). Cena čtvrté expanze je tedy 795. Cena páté expanze je tedy: 795 + ( ( 5 - 2 ) * 165 ) = 1290 minerálů. Nyní můžeme z této ceny vypočítat tu, kterou potřebujeme: 1290 - ( 3 ^ 2 * 40) = 930. Pátá expanze na třetí planetě tedy bude stát 930 minerálů.

Hodnota se na konci pak ještě upravuje případnými efekty miniprojektů

Prodej

Expanzi lze prodat za polovinu minerálů, které by zaplatil hráč při jejím pořízení v aktuální situaci. Expanzi je možno prodat kdykoli, kromě 15 minut po úspěšném útoku.

Přesun peonů

Mezi expanzemi je možno přesouvat peony (drone, probe, SCV) a to za poplatek 3 minerály a 1 vespen za přesun jednoho peona z jedné expanze na druhou. Peoni jsou přesunuti okamžitě.

Výbuch vespenu

Vyčerpaná expanze

Budova na vespen (i Chrám Xel'Naga) tezi vespen i v pripade, ze jiz na expanzi zadny neni. A to 3/worker. Na tezbu timto zpusobem se neaplikuje upgrade k vynosu workeru.

 
ekonomika.txt · Poslední úprava: 07.05.2013 20:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki