Miniprojekty

Máme soubor šesti miniprojektů. Každý má každý svůj jedinečný efekt. Miniprojekty jsou opticky postaveny do pyramidy, kdy na špici je závěrečný projekt, který ukončí věk vítězstvím stavícího národa.

Aktivní stavba miniprojektů

Pro stavbu každého miniprojektu je nutné:

 • postavit laboratoře, každý hráč může mít pouze jednu laboratoř
  • Jména hráčů, kteří vlastní laboratoř, jsou podtržené v sekci detaily→detaily národa. Podtržení vidí pouze vůdce národa a jeho zástupci.
 • nastavit odvod na miniprojekt, omezené na max. 50% u každé suroviny
  • na projekt se odvádí vždy o přepočtu, stejně jako daně
  • množstvé odvedených surovin upravuje počet laboratoří
   • 1 budova = 19%
   • 2 budovy = 57%
   • 3 budovy = 95%
   • Každá další budova přidá další 3% efektivnosti. Je možné stavět projekt s efektivností nad 100%.

Příklad: Pokud tedy hráči odvedou celkem 10 000 minerálů a 3 000 vespenu a národ má 2 budovy na projekt, skutečná částka přičtená k projektu bude 5 700 minerálů a 1 710 vespenu.

V případě, že hráči mají nastaveny odvody na projekt a není postavena žádná laboratoř a/nebo není zvolen miniprojekt, suroviny odcházejí mimo a národ s nimi již nemůže operovat. Proto je nutná dobrá komunikace a koordinace.

Přerušení stavby miniprojektu

V případě, že národ se národ rozhodne, že již není schopný pokračovat ve stavbě miniprojektu nebo již nemá zájem o efekt daného miniprojektu, je možné jej pozastavit a to dvěma způsoby. Jeden z nich je zbourání všech laboratoří. Zbourání poslední laborky ovšem poškodí projekt o 26% z postavené části. Výhoda této možnosti je v tom, že automaticky se bude miniprojekt nadále stavět.

Druhá možnost je pozastavit projekt. Efekt je stejný, jako při zboření všech laboratoří a to ztráta 26% z postavené části. Automaticky ale již stavba miniprojektu probíhat nebude. Avšak je možno započít stavbu jiného miniprojektu. V případě, že není rozestavěn žádný projekt nebo jsou všechny rozestavěné projekty pozastaveny, zbourání poslední laboratoře již nepoškodí žádny miniprojekt.

Ničení miniprojektu

Aby nemusely ostatní národy pouze přihlížet, jak někdo staví, je samozřejmě možno miniprojekty ničit. Protože výzkum projektu probíhá ve výzkumných budovách, probíhá jeho ničení právě prostřednictvím dobývání těchto budov. V závislosti na celkovém počtu budov v daném národě se zničí určitá část zkoumaného projektu.

Vzorec pro výpočet zničené části: (počet_odvedených_surovin / (počet_laboratoří*2)) * 0,52

To znamená, následující hodnoty:

 • 1 laboratoř - 26% z postavené části
 • 2 laboratoře - 13% z postavené části
 • 3 laboratoře - 8,7% z postavené části
 • 4 laboratoře - 6,5% z postavené části
 • 5 laboratoří - 5,2% z postavené části
 • 6 laboratoří - 4,3% z postavené části
 • 7 laboratoří - 3,7% z postavené části

Procenta se ovšem berou zvlášť pro každou surovinu, takže celkový úbytek se může lišit.

Pokud už národ nemá žádnou laboratoř, nemůže stavět projekt, ale postavená část mu zůstává a může na ni opět navázat.

!!!POZOR!!! Pokud sám hráč prodá poslední Laboratoř v národě , bere se to, jako by ji dobyl nepřítel, tzn. odečte se 26% z projektu.

Pasivní stavba miniprojektů

 • Pasivní stavba miniprojektů znamená, že národ určitým způsobem získá minerály a vespen do automatické části projektu.
 • K pasivní stavbě projektu národ nepotřebuje tzv. laboratoře.
 • Pasivní stavba projektu je s přehledem pomalejší než ta aktivní, ale zase mnohem stabilnější. Pasivní část stavby projektu totiž nelze nijak zničit.
 • Existují čtyři způsoby, jak stavět projekt pasivně.

První způsob: Národ vlastní více než 200 expanzí

 • Jedná se o první a originální způsob pasivní stavby projektů, zavedený ještě v průběhu xSCo v1. Tento systém projektu dnes není tak využíván, ale je stále aktivní.
 • Pokud národ dosáhne a přesáhne počtu 200 expanzí, dojde ke spuštění automatické stavby projektu.
 • Od této chvíle těží každý peon o jeden minerál/vespen více, který je automaticky odveden na projekt. Tato situace vzniká na všech expanzích, kromě domovské.
 • Tento druh pasivní stavby miniprojektů se opět zastaví, když národ klesne pod 200 expanzí.
 • O dalších aspektech expanzí se lze dočíst na této stránce.

Druhý způsob: Chrámy Xel'Naga

 • Každý Chrám Xel'Naga odvede určité množství surovin do automatické části projektu
  • minerály: 2 minerály za každou dobytou expanzi, kterou národ drží
  • vespen: veškerý vytěžený vespen na expanzích s Chrámem Xel'Naga (nutno koupit peony na těžbu vespenu)
  • Poznámka: Pokud národ drží na některé planetě všechny Chrámy Xel'Naga, přidávají tyto Chrámy 4 minerály za každou dobytou expanzi místo dosavadních 2 minerálů.
 • O dalších vlastnostech Chrámů Xel'Naga se lze dočíst na této stránce.

Třetí způsob: Útoky

 • Za každý úspěšný útok získá národ 40 minerálů a 25 vespenu do automatické části projektu.
 • Nezáleží, zda úspěšný útok mířil na jiného hráče, na planetu Braken, anebo na kteroukoliv domácí planetu.
 • Pouze neúspěšné útoky a infiltrační útoky (úspěšné i neúspěšné) se nezapočítávají.
 • Poznámka: Více útoků za přepočet od jednoho hráče nijak nesnižuje příjem do automatické části projektu. Tj. tři úspěšné útoky dohromady vygenerují 120 minerálů a 75 vespenu.
 • O dalších aspektech útoků se lze dočíst na této stránce.

Čtvrtý způsob: Používání spec. schopností

 • Za každou seslanou schopnost získá národ 2X minerálů a X vespenu do automatické části projektu. X je rovno základní ceně spec. schopnosti.
 • Tj. když dojde k seslání spec. schopnosti, která stojí 30 energie, národ získá do projektu 60 minerálů a 30 vespenu.
 • Nezáleží, zda spec. schopnost byla pasivního či negativního charakteru. Také nezáleží, kdo byl cílem spec. schopnosti.
 • Poznámka: Brakenovský upgrade a Chrámy Xel'Naga stále zlevňují spec. schopnosti, ale zisk do automatické části projektu je generován ze základní ceny. Tj. i když dojde ke zlevnění spec. schopnosti, národ se neošidí o příjem do automatické části projektu.
 • O dalších aspektech spec. schopností se lze dočíst na této stránce.

Doplňující info

 • Suroviny se vždy přičtou o nejbližším přepočtu. Bude to zdokumentováno v národních činech.
 • V případě, že probíhá automatická stavba není zvolen miniprojekt, suroviny odcházejí mimo a národ s nimi již nemůže operovat. Proto je nutno zvolit miniprojekt včas.
 • Všechny zmíněné způsoby pasivní stavby miniprojektů jsou předmětem bonusu planety Braken na příslušném levelu.
 • Odchod hráče z národa (včetně vyhazovu) nijak neovlivní stávající suroviny automatické části projektu, které hráč pomohl vygenerovat.

Typy a ceny projektů

I. level

 • cena: 20 000 minerálů a 6 000 vespenu
Investice
 • Dle výběru může vůdce cílovému národu (bez omezení) snížit či zvýšit cenu všech miniprojektů.
 • Ceny miniprojektů upravuje: I.lvl o 2000 / 600; II.lvl o 3500 / 1300; III.lvl o 8000 / 3000 (vždy 10% z původní ceny miniprojektu).
 • Vůdce národa vybírá cíl efektu i zda bude efekt pozitivním či negativním.
 • Stackování: Plný efekt miniprojektu Investice.
Meziplanetární cesty
 • Národ získává možnost manipulovat meziplanetárními cestami.
 • Národ nyní může odebrat 3 libovolné cesty.
 • Stackování: Plný efekt miniprojektu Planetární cesty.
Morálka
 • Každý hráč v národě má nyní maximum morálky 40%.
 • Každý hráč v národě rovněž získá jednorázově 15% morálky. Nelze překročit maximum morálky.
 • Vůdce národa vybírá cíl efektu. Negativní efekt miniprojektu Morálka neexistuje.
 • Stackování: Maximum morálky zůstává na 40%, hráči ale opět získají jednorázově +15% morálky.

II. level

 • cena: 35000 minerálů a 13 000 vespenu
Energie
 • Vyžaduje: Meziplanetární cesty
 • Každý hráč v národě má nyní maximum energie 250.
 • Každý hráč v národě rovněž získá jednorázově 200 energie.
 • Každý hráč v národě od nyní získá o přepočtu vždy přesně 7 energie (plus válečné bonusy a bonusy za budovy na expanzích).
 • Vyzkoumání druhé spec. schopnosti je zadarmo (zkoumání 4 přepočty) a třetí spec. schopnosti 800/300 (zkoumání 7 přepočtů).
 • Vůdce národa vybírá cíl efektu. Negativní efekt miniprojektu Energie neexistuje.
 • Stackování: Maximum energie se zvýší o 50e a hráči získají jednorázově 200 energie.
Expanze
 • Vyžaduje: Morálka
 • Hráči již nemohou najít menší expanze než 7500 minerálů, 1200 vespenu a 14 ideálních peonů.
 • Hráči mají také vyšší šanci (2%) na nalezení nevyčerpatelných expanzí.
 • Vůdce národa vybírá cíl efektu. Negativní efekt miniprojektu Expanze neexistuje.
 • Stackování: Žádný efekt.

III. level

 • cena: 80 000 minerálů a 30 000 vespenu
 • Vyžaduje: Energie nebo Expanze
 • Postavení miniprojektu III. levelu ukončuje věk.
 • Všichni hráči, kteří byli součástí národa během dostavení miniprojektu III. levelu, získávají do následujícího věku Project reward.
Názvy závěrečných projektů
 • Terran Dominion: Eliminace opozice
 • Raynor's Raiders: Svržení tyrana
 • Confederate Resistance: Nová Konfederace
 • Zerg: Leviathan
 • Kerrigan's Brood: Pomsta
 • Protoss: Obnova Aiuru
 • Dark Templars: Zastavení zergské hrozby

Odměna za postavení závěrečného projektu

V případě, že národ poprvé rozestaví miniprojekt třetího levelu jsou všichni hráči v národě označeni. V případě, že se národu podaří nakonec dostavět tento miniprojekt budou všichni hráči odměněni v následujícím věku tak, že stavba prvního upgradu třetího levelu nebude stát žádné suroviny.

Miniprojekty a vítězné body

Miniprojekty mají hned dvojí vliv na zisk vítězných bodů. To znamená, že pokud chce národ vyhrát, miniprojekty by měly být jeho prioritou.

(1) Přímý zisk vítězných bodů

 • Za dostavění miniprojektu získá národ okamžitě množství vítězných bodů, které je závislé na levelu miniprojektu.
 • Tyto vítězné body se přičtou národu přímo do závěrečného skóre. Liší se tak od planet, které se do závěrečného skóre započítávají pouze na konci každé fáze.
 • Miniprojekty jsou ohodnoceny vítěznými body následovně:
  • I.lvl: 2 vítězné body
  • II.lvl: 4 vítězné body
  • III.lvl: 25 vítězných bodů

(2) Umožnění zisku vítězných bodů za kolonizaci planet

 • Pokud je alespoň jeden projekt I. levelu dokončen do konce I. fáze, národ získává 100% bodů za kolonizaci planet.
 • Pokud je alespoň jeden projekt II. levelu dokončen do konce II. fáze, národ získává 50% vítězných bodů za kolonizaci planet.
 • Pokud do konce věku nikdo nepostaví miniprojekt III. věku, je věk ukončen závěrem III. fáze. Všechny národy pak získají 33% vítězných bodů za kolonizaci planet.
 
miniprojekty.txt · Poslední úprava: 16.12.2013 10:40 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki