Změny do 14. věku

Systém útoků

 • Do této doby člověk mohl úspěšně zaútočit jednou za 23 a půl hodiny. Hráč měl dva pokusy (vedení +1, upgrade +2).
 • Stejný princip fungoval u infiltrace. Pokusů bylo pět.
 • Více informací k dobyvačným útokům lze najít na této stránce a k infiltracím na této stránce.

Útoky

 • Nyní má hráč 3 pokusy a max. 3 úspěšné útoky. To znamená, že hráč zaútočí třikrát nehledě na to, kolikrát uspěje.
 • Jeden pokus navíc lze získat buď vyzkoumáním upgradu Vylepšená strategie nebo ziskem bonusu vedení. Bude přidán 1 pokus navíc (ne max. úspěšných útoků, jen pokus), ale efekty upgradu a bonusy vedení se nesčítají. Maximálně má hráč tedy 4 pokusy na útok a max. 3 úspěšné útoky.
 • Jak hráč dosáhne třetího úspěšného útoku, ztrácí i možnost dalšího neúspěšného pokusu, pokud ho ještě měl k dispozici.
 • Počet útoků se resetuje o přepočtu.
 • Po úspěšném útoku musí hráč čekat 15 minut na další útok (i přes přepočet).

Infiltrace

 • Nyní má hráč 5 pokusů o infiltraci a max. 2 úspěšné infiltrace.
 • Jak hráč dosáhne druhé úspěšné infiltrace, ztrácí i možnost dalších neúspěšných pokusů, pokud je ještě měl k dispozici.
 • Počet infiltrací se resetuje o přepočtu.
 • Po úspěšné infiltraci musí hráč čekat 15 minut na další infiltrační útok (i přes přepočet).

Protekce

 • Útočná protekce zůstává dle předchozího systému, je však snížena o 50%. O přepočtu se neresetuje.
 • Základní protekce je 12h. Za každou expanzi nad počet 2 se snižuje protekce o 0,5h; za každou planetu nad počet 2 se připočítává protekce +0,5h.
 • Tj. když máte víc expanzí na několika planetách, tak máte protekci vyšší, než kdybyste měli stejně expanzí na jediné planetě.
 • Minimální hodnota protekce je 4h, max 12h.

Infiltrační protekce

 • Infiltrační protekce zůstává dle předchozího systému, je však snížena o 50%. O přepočtu se neresetuje.
 • Infiltrační protekce je pevně stanovena na 12 hodin. Počet expanzí tuto protekci neovlivňuje.

Další implikace změny systému útoků

Braken a domácí planety
 • Braken není výjimkou ze systému. Hráč může úspěšně zaútočit na Braken 3x za den. Anebo může své tři útoky nějak rozdělit mezi útoky na Braken, na domácí planety nebo na cizí hráče.
 • O prvním dnu všechny hráčovy útoky zaznamenávají po 12 bodech, druhý den po 10b, třetí den po 8b. Jeden hráč tedy může zaznamenat max. 90 bodů.
 • Útoky na domácí planety cílovému národu odeberou o prvním dnu po 6 bodech, druhý den po 5b, třetí den po 4b.
 • Chrám Xel'Naga přidává 0,5b ke každému útoku na Braken a 0,25b ke každému útoku na domácí planety.
 • Další informace k Brakenu naleznete na této stránce.
Pasivní stavba miniprojektů
 • Každý úspěšný útok přidá do pasivní části projektu 40 minerálů a 25 vespenu (bylo to 100 min a 60 vesp).
 • Suroviny se připočtou o přepočtu.
 • Další informace k miniprojektům naleznete na této stránce.
Válečné bonusy
 • Hráč získá o nejbližším přepočtu 200 minerálů a 50 vespenu, pokud během jednoho dne zaznamená tři úspěšné útoky. Tento bonus se může opakovat jednou za 48 hodin.
 • Hráč získá o nejbližším přepočtu 750 minerálů a 250 vespenu, pokud během jedné aktivní fáze Brakenu zaútočí 9x na Braken nebo domácí planety.
 • Další informace k válečným bonusům naleznete na této stránce.
HEAT
 • Bývalo: klid 0-5 útoků; potyčky 6-15; válka 16-26; masakr 26+; o přepočtu se odečetly 4 útoky.
 • Nově: klid 0-10 útoků; potyčky 11-30; válka 31-52; masakr 53+; o přepočtu se odečte 8 útoků.
 • Další informace k HEATu naleznete na této stránce.
Upgrade Vylepšená strategie
 • Hráč tímto upgradem získá jeden další pokus o útok za přepočet. Tedy bude mít 4 pokusy o útok. Efekt se nesčítá s bonusem vedení.
 • Bývalá cena: 3890 minerálů a 410 vespenu, 7 upgrade bodů.
 • Nová cena: 2800 minerálů a 350 vespenu, 7 upgrade bodů.
 • Detaily tohoto upgradu lze najít na této stránce.
Grafická úprava
 • Na levé straně stránky pod tabulkou „Osobní“ je k nalezení nová tabulka s přehledem zbývajících útoků, infiltrací a protekcí.

Na co se těšit do dalšího věku?

 
novinky_sco2_14._veku.txt · Poslední úprava: 16.12.2013 11:42 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki