Změny do 6. věku

Obecně

 • změny popsané na této stránce ještě nejsou aplikovány do helpu
 • výbuch vespenu nyní neprobíhá na expanzi ale na planetě
  • pravděpodobnost výbuchu na planetě je 5%
  • pokud na planetě dojde k výbuchu, pak je 35% šance, že bude ovlivněna expanze na této planetě klasickým způsobem (tedy jsou zabiti workeři a je vyčerpán vespen)
  • na expanzi, kde nedošlo k výbuchu, která je zároveň na zasažené planetě, dojde ke snížení vespenu o 100
 • změna délky jednotlivých fází:
  • Růst - 20 přepočtů
  • Sjednocení - 28 přepočtů
  • Střet - 16 přepočtů
 • změny ve vlivech planet:
  • hodnoty byly upraveny
  • zrušen bonus/postih k možství workerů na minerály
  • zrušen bonus/postih k výnosu workerů
  • přidán bonus/postih k výnosu workerů na minerály
  • přidán bonus/postih k výnosu workerů na vespen
  • přidán bonus/postih k ideálnímu množství workerů
  • přidán odvod části vytěžených surovin do právě rozestavěného miniprojektu
 • miniprojekty
  • cesty nyní pouze jenom 2 odebírají
  • investice nyní zlevňují ostatní miniprojekty následovně:
   • I.MP: -5 000 minerálů / -1 500 vespenu
   • II.MP: -12 000 minerálů / -5 000 vespenu
   • III.MP: -30 000 minerálů / -15 000 vespenu
 • pravděpodobnost přírůstku energie byla snížena na 30%
 • budova na specky nyní přidává 2 body energie vždy a přírůstek zvyšuje na 6-16

Planety a cesty

 • vnější planety jsou nyní za 2 VB a vnitřní za 4 VB
 • změněny a snižené množství do začátku věku
 • na začátku věku neexistuje žádna cesta k domovským planetám jednotlivých národů
 • národ získá 3 přidání cest pro Růst, 2 přidání pro Sjednocení a 1 přidání na Střet

Počasí

 • vlivy na planetách jsou nyní ovlivněny počasím
 • počasí jsou 3 druhy - mírné, extrémní a ideální
  • v případě mírného počasí na expanze působí oba vlivy - jak pozitivní tak negativní
  • v případě ideálního počasí na expanzi působí pouze pozitivní vliv
  • v případě extrémního počasí na expanzi působí pouze negativní vliv
 • počasí se mění náhodně
 • Nemožnost stavby velkých budov je jediný vliv, který počasí neovlivňuje - tj. na takové planetě nelze nikdy stavět velkou budovu

HEAT

 • počet úspěšných útoků, které proběhly na planetě ovliňuje její HEAT
 • čím vyšší HEAT, tím vyšší cena expanze (při nákupu) ale tím větší obnos VB za planetu (viz tabulka)
HEAT počet útoků cena expanzí množství VB
Klid 0-9 0 0
Potyčky 10-19 +15% +2 VB
Válka 20-29 +25% +6 VB
Masakr 30+ +40% +8 VB
 • při přepočtu se vždy okamžitě odečte 5 útoků, zbylý počet útoků nastaví HEAT - Pokud tedy dojde ke 12 útokům, po přepočtu bude stále Klid
 • útoky během více přepočtů se kumulují - Po dnech s 12 útoky, 15 útoky a 9 útoky bude HEAT na hodnotě Válka (1. přepočet > 12-5=7, 2. přepočet > 7+(15-5)=17, 3. přepočet 17+(9-5)=21
 • cena expanzí se projeví hned po přepočtu - Pokud před přepočtem došlo k 15útokům, po přepočtu budou expanze stát o 15% více
 • bonus k VB se projeví až o přepočet později - tj. pokud proběhnou útoky před přepočtem, kdy dojde ke změně fáze, národ nezíská bonusové VB z HEATu)

Vůdce planety

 • vůdcem planety je hráč, který má nejvíce expanzí - dobytá expanze se ale počítá za 2 objevené, nevyčerpatelná je vždy za jednu objevenou (ať byla dobyta nebo ne)
 • novým vůdcem planety se může stát až hráč, který ma jako jediný nejvíce expanzí
 • vůdcovství planet trvá minimálně 1 přepočet
 • vůdce planety se může změnit jenom při přepočtu
 • vůdce planety získává několik výhod:
  • neplatí tribute v případě, že není hráčem dominantního národa na dané planetě
  • jeho morálka v útoku na jeho planetě (ne při obraně) je o polovinu větší - hráč s morálkou 15% bude mít v útoku bonus 22%
  • při nákupu nové expanze na jiné planetě, než je hráč vůdcem, existuje 20% pravděpodobnost, že za expanzi nebude nutno zaplatit (bude zdarma)
  • bonusy se nijak nesčítají ani nenásobí v případě, že je hráč vůdcem na více planetách

Chrám Xel'Naga

 • při kupování nové expanze má hráč malou šanci, že spolu s ní objeví Chrám Xel'Naga
 • Chrám Xel'Naga je budova na expanzi, která nejde prodat ani zbořit při útoku či speciální schopností (tedy na expanzi nelze postavit žádnou jinou budovu)
 • chrám je možno objevit i na planetě s vlivem Nemožnost stavby velkých budov
 • chrám dává několik bonusů:
  • +1 k přírůstku energie (100% pravděpodobnost) - Hráč, který má 3 chrámy, získá při každém přepočtu 3 body energie
  • sleva 2 na každou seslanou spec. schopnost - Hráč, který má 3 chrámy, bude mít každou spec. schopnost slevněnou o 6
  • útok na Braken dává o 0,05 bodů více - Hráč, který má 3 chrámy, získá pro svůj národ o 0,15 bodů více při útoku na Braken
  • automatická stavba miniprojektu
   • chrám se chová jako budova na vespen (je tedy nutno postavit workery na vespen) - vespen vytěžený pomocí Xel'Naga chrámu jde rovnou do právě rozestavěného miniprojektu
   • při přepočtu za každou dobytou expanzi v národě vygeneruje chrám 2 minerály rovnou do právě rozestavěného miniprojektu - V případě, že má národ mezi svými hráči 3 chrámy a 50 dobytých expanzí, do miniprojektu se přidá 300 minerálů
 
novinky_sco2_6._veku.txt · Poslední úprava: 07.05.2013 20:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki