Změny do 7. věku

Je to zatím hrubý nástřel, konkrétní parametry dodáme průběžně

Obecně

 • vzhledem k málo hráčům u jednotlivých národů spojíme národy TRK + SYK = TRK a PRO + TEM = PRO, čím budou celkem 3 národy
 • Odpadlíci budou posíleni, bude jim dána možnost kupovat expanze (omezeně do nějaké výše), jednotky budou lehce posíleny
 • každý národ bude mít do začátku věku jiný počet surovin, odvislý vlastností blízkých planet
 • možnost změn cest se výrazněji omezí (kvůli viz o řádek víše)

Speciální schopnosti

 • TRK: spider mines, cloak, nuke
 • PRO: psi storm, mind control, disruption web
 • ZER: bezezměny

Komunikace

 • VIP forum bude zrušeno/přejmenováno na RP forum - pouze roleplaying příspěvky, na přidělené právo (jako teď VIP)
 • výrazně omezeno mezinárodní forum, díky častým urážkám, nevhodnému odsahu a podobně

Ekonomika

 • ruší se zásoby minerálů a vespenu na expanzích
 • naopak se zavádí zásoby minerálů a vespenu na planetě
 • jinými slovy od nyní se nebude těžit z expanzí, ale přímo z planet
 • na planetách bude náhodně 350k-650k minerálů a 35k-65k vespenu
 • ke konci věku budou některé planety vytěženy, bude tedy následovat boj o zdroje

Ombudsman

 • v předchozím věku si několik nejmenovaných hráčů stěžovalo na šikanu ze strany adminů, proto jsme se rozhodli hráčům vyjít vstříc a zřídit post hráčského ombudsmana
 • na začátku každého věku budou vůdci všech národů hlasovat pro jednoho hráče, nezíská-li nikdo většinu, vyberou ombudsmana admini z kandidátů s nějvětším počtem hlasů
 • tato funkce na vždy na jeden věk, počet funkčních období ale není omezeno (tj. domluví-li se vůdci, může být jeden hráč ombudsmanem několik věků za sebou)
 • ombudsman bude mít některá práva, která mají admini - přístup do multikill sekce, přístup na fóra, omezený náhled do činů jednotlivých národů
 • dále bude-li některý hráč potrestán (smazání, ban, mute…), budou muset admini plně vysvětlit své rozhodnutí ombudsmanovi
 • naopak ombudsman bude muset veřejně přísahat, že nezneužije svou funkci (zneužití interních informací cizího národa apod.) - zneužití se trestá permanentním banem
 • admini nemůžou ombudsmana nikterak perzekvovat (smazání, ban, mute…)
 • ombudsman bude v detailech národa i na fórech označen červenou barvou

Platnost

 • platí POUZE na Apríla :-P
 
novinky_sco2_7._veku_fake.txt · Poslední úprava: 07.05.2013 20:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki