Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

novinky_sco2_7._veku_fake [07.05.2013 20:25] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Změny do 7. věku =====
  
 +Je to zatím hrubý nástřel, konkrétní parametry dodáme průběžně
 +
 +====Obecně====
 +  * vzhledem k málo hráčům u jednotlivých národů spojíme národy TRK + SYK = TRK a PRO + TEM = PRO, čím budou celkem 3 národy
 +  * Odpadlíci budou posíleni, bude jim dána možnost kupovat expanze (omezeně do nějaké výše), jednotky budou lehce posíleny
 +  * každý národ bude mít do začátku věku jiný počet surovin, odvislý vlastností blízkých planet
 +  * možnost změn cest se výrazněji omezí (kvůli viz o řádek víše)
 +
 +====Speciální schopnosti====
 +  * TRK: spider mines, cloak, nuke
 +  * PRO: psi storm, mind control, disruption web
 +  * ZER: bezezměny
 +
 +====Komunikace====
 +  * VIP forum bude zrušeno/přejmenováno na RP forum - pouze roleplaying příspěvky, na přidělené právo (jako teď VIP)
 +  * výrazně omezeno mezinárodní forum, díky častým urážkám, nevhodnému odsahu a podobně
 +
 +====Ekonomika====
 +  * ruší se zásoby minerálů a vespenu na expanzích 
 +  * naopak se zavádí zásoby minerálů a vespenu na planetě 
 +  * jinými slovy od nyní se nebude těžit z expanzí, ale přímo z planet
 +  * na planetách bude náhodně 350k-650k minerálů a 35k-65k vespenu
 +  * ke konci věku budou některé planety vytěženy, bude tedy následovat boj o zdroje
 +
 +====Ombudsman====
 +  * v předchozím věku si několik nejmenovaných hráčů stěžovalo na šikanu ze strany adminů, proto jsme se rozhodli hráčům vyjít vstříc a zřídit post hráčského ombudsmana
 +  * na začátku každého věku budou vůdci všech národů hlasovat pro jednoho hráče, nezíská-li nikdo většinu, vyberou ombudsmana admini z kandidátů s nějvětším počtem hlasů
 +  * tato funkce na vždy na jeden věk, počet funkčních období ale není omezeno (tj. domluví-li se vůdci, může být jeden hráč ombudsmanem několik věků za sebou)
 +  * ombudsman bude mít některá práva, která mají admini - přístup do multikill sekce, přístup na fóra, omezený náhled do činů jednotlivých národů
 +  * dále bude-li některý hráč potrestán (smazání, ban, mute...), budou muset admini plně vysvětlit své rozhodnutí ombudsmanovi 
 +  * naopak ombudsman bude muset veřejně přísahat, že nezneužije svou funkci (zneužití interních informací cizího národa apod.) - zneužití se trestá permanentním banem
 +  * admini nemůžou ombudsmana nikterak perzekvovat (smazání, ban, mute...)
 +  * ombudsman bude v detailech národa i na fórech označen červenou barvou
 +
 +====Platnost====
 +  * platí POUZE na Apríla :-P
 
novinky_sco2_7._veku_fake.txt · Poslední úprava: 07.05.2013 20:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki