Změny do mezivěku - léto 2013

 • Všechny tyto změny jsou určeny pouze pro mezivěk a nebudou uchovány do ostrých věků.

Pasivní stavba miniprojektů

Jak lze pasivně stavět miniprojekty?

 • Do této doby mohly národy získat suroviny do automatické čísti projektu dvěma způsoby:
 • Nyní přibývá třetí a čtvrtý způsob:
  • Za každý úspěšný útok na hráče, Braken či domovskou planetu získá národ 100 minerálů a 100 vespenu do automatické části projektu.
  • Za každou seslanou schopnost (pozitivní i negativní) získá národ X minerálů a X vespenu do automatické části projektu. X je rovno dvojnásobku základní ceny spec. schopnosti. Tj. když dojde k seslání spec. schopnosti, která stojí 30 energie, získá národ 60 minerálů a 60 vespenu.

Doplňující info

 • Suroviny se přičtou o nejbližším přepočtu.
 • Bude zdokumentováno v národních činech.

FAQ

 • I tyto dva zdroje do automatické části projektu jsou předmětem bonusu planety Braken na příslušném levelu. Tj. národ s Brakenem získá 1/3 či 1/2 (dle levelu) příjmu všech národů do automatické části projektu.
 • Odejde-li hráč z národa nebo bude-li vyhozen, nebude to mít vliv na automatickou část projektu. Tj. suroviny za jeho útoky a užité spec. schopnosti zůstanou národu, za který bojoval.
 • Dva útoky za přepočet od jednoho hráče nijak neomezí příjem do automatické části projektu. Tj. dohromady vygenerují 200 minerálů a 200 vespenu.
 • Brakenovský upgrade a chrámy Xel'Naga stále zlevňují spec. schopnosti, ale zisk do automatické části projektu je generován ze základní ceny. Tj. i když dojde ke zlevnění spec. schopnosti, národ se neošidí o příjem do automatické části projektu.

Zisk energie

 • Původně: šance 30% na zisk 10-20 energie; po dostavění miniprojektu Energie šance 100% na zisk 7 energie.
 • Nyní: šance 50% na zisk 10-20 energie; po dostavění miniprojektu Energie šance 100% na zisk 10 energie.
 • Budovy na výzkum spec. schopností, co se týče generování energie, fungují stále stejně.

Nahlašování nevhodných příspěvků

 • Dospěli jsme k názoru, že nutný počet negativních hlasů pro nahlášení nevhodného příspěvku byl příliš vysoký.
 • Pro udělení týdenního banu na mezinárodním fóru tedy nyní stačí menší počet hlasů než v předchozím věku. Konkrétní číslo ale opět nebude zveřejněno.
 • Zrušen feature, podle něhož hráč s banem nemohl nahlašovat cizí příspěvky na mezinárodním fóru. Ban se nyní vztahuje pouze na přidávání nových příspěvků.

Cesty mezi planetami

 • Pro začátek bude jen cesta mezi Antigou Prime a Crossroads, ostatní planety začínají bez cest.
 • Přidávání a odebírání cest národy: I. fáze +2 cesty, II. fáze +1 cesta, III. fáze +2 cesty; projekt -3 cesty (žádná změna od regulérního věku).

Zásah vyšší moci

 • Možná se národům objeví ve skladu nové suroviny (někomu více, někomu méně). Možná se objeví nové cesty a některé zase zmizí. Možná někdo získá energii navíc a jiný ji ztratí. Kdo ví? Zásahy budou zcela nečekané.
 • Všechny takové zásahy budou prováděny ve jménu zábavy a nikdo nebude diskriminován. Jde o zpestření hry.
 • Všechny takové zásahy budou detailně popsány na VIP fóru.
 • Prvních 14 přepočtů k žádným zásahům docházet nebude.
 
novinky_sco2_leto13._veku.txt · Poslední úprava: 18.07.2013 14:10 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki