Braken - Strategicky významná planeta

Braken je jedna z mnoha planet v univerzu. Není planetou domácí) a nedá se ani kolonizovat jako ostatní planety. Národ si ji musí vybojovat. Záleží na každém vůdci, zda diplomatickou nebo krvavou cestou. Díky tomu ale skrývá mnohem zajímavější výhody. Výhody se odvíjejí od toho, jak dlouho národ planetu vlastní - tedy za jak dlouho stihne tuto planetu prozkoumat.

Detaily o ostatních planetách lze najít na této stránce.

Získání planety

Planeta se může nacházet ve dvou fázích. Protekční a Útočné. Protekční fáze trvá 7 dní a Útočná fáze 3 dny. Během prvních pěti dní po restartu věku je planeta neutrální a nachází se v protekční fázi. Pak následuje první útočná fáze a následně se fáze střídají podle předchozích pravidel.

Braken získá národ, který na konci útočné fáze získá nejvíce bodů. Body se získávají úspěšnými útoky na Braken a odebírají se soupeřům úspěšnými útoky na jejich domácí planety.

Útoky na Braken

Během útočné fáze může každý hráč útočit na planetu stejným způsobem, jako na jiné hráče. Výsledkem úspěšného útoku ale není získání expanze, ale zisk určitého počtu bodů pro vlastní národ. Každý hráč získá útokem:

 • 1. den: 12 bodů
 • 2. den: 10 bodů
 • 3. den: 8 bodů

Hráč získá ke každému útoku dalších 0,5 bodů za každý chrám Xel'Naga, který vlastní.

Útoky na domácí planety

Pokud si přejete v boji o Braken oslabit silného protivníka, můžete zaútočit na jeho domácí planetu. Každým útokem na domácí planetu odeberete protivníkovi určitý počet bodů:

 • 1. den: 6 bodů
 • 2. den: 5 bodů
 • 3. den: 4 body

Hráč získá ke každému útoku dalších 0,25 bodů za každý chrám Xel'Naga, který vlastní.

Další detaily

Aby hráč mohl útočit na Braken, musí mít alespoň jednu expanzi na jedné ze sousedících planet. Aby hráč mohl útočit na něčí domácí planetu, musí mít alespoň jednu expanzi na jedné ze sousedících planet.

Počet bodů za útok na Braken není od 7. věku závislý na počtu hráčů v národě.

Nově zaregistrovaný hráč může útočit na Braken až 7 dní od registrace. Tato doba lze zkrátit, pokud hráč zaplatí určitý obnos vespenu. Toto omezení neplatí pro hráče, kteří si aktivovali svůj dlouhodobý účet.

V případě, že největší počet útoků provedou 2 a více národů najednou, planeta se stane na dobu protekční fáze neutrální - benefity nevyužívá žádný národ.

Vlastnictví a ztráta planety

Ve chvíli, kdy skončí útočná fáze vítězný národ již planetu vlastní - tj. při přepočtu, kdy dojde ke změně z útočné na protekční fázi, národ již čerpá nově nabyté výhody (tedy +1 k výnosu). Když dojde na další útočnou fázi, národ planetu vlastní i během ní a tedy čerpá její výhody. Přepočty, které proběhnou během útočné fáze se však nepočítají k těm, které jsou potřeba pro zvýšení úrovně. V případě, že národ o ní během útočné fáze přijde (tedy nebude tím, kdo získá při útocích nejvíce bodů), přepočtem kdy dojde k přelomu z útočné na protekční fázi, již čerpá výhody vítěz. To znamená, že národ přijde o expanzi na Brakenu, o bonusový výnos a nedokončené upgrady, které Braken nabízí již dozkoumány nebudou.

Benefity planety

Nyní se dostáváme k tomu, co nám vlastně planeta přinese. Benefity planety jsou rozděleny podle toho, jak dlouho národ vlastní planetu - v kuse. To znamená, zvítězí v útočné fázi několikrát po sobě. To je zjednodušeno rozdělením planety na několik levelů. Za každé 4 dny, kdy je planeta ve vlastnictví jediného národa, stoupne level planety o 1.

V případě, že planetu získá jiný národ, level planety klesne na 1.

 • Level 1 - Hned první den, po zisku planety. Hráči daného národa mají zvýšenou produkci o 1 za každého těžícího peona (drone/probe/SCV).
 • Level 2 - Získání tohoto levelu je, vzhledem k délce protekční fáze automatické - na 3 zbývající dny. Hráči daného národa mají zvýšenou produkci o 2, za každého těžícího peona (drone/probe/SCV). Kromě toho každý hráč získá na dobu, po kterou jeho národ vlastní Braken expanzi, která je nevyčerpatelná a nedobytná. Jediné její omezení je to, že hráč na ni nemůže postavit tzv. laboratoř.
 • Level 3 - Zde již nastává problém. Standardní cestou již není možno tohoto a vyššího levelu dosáhnout. Zde se již musí projevit sílá a odhodlání národa. Na tomto levelu získávají členové národa následující bonusy: zvýšení produkce o 3 za každého těžícího peona (drone/probe/SCV), bonusová expanze (viz level 2), zisk třetiny pasivního odvodu na miniprojekty všech ostatních národů.
 • Level 4 - Benefity předchozích levelů stále platí a navíc národ získává možnost zkoumat speciální upgrady.
 • V případě, že by měla planeta stoupnout na level 6, místo toho získá národ 5000 minerálů a 1000 vespenu do právě rozestavěného miniprojektu.

Manipulace s planetou

V případě, že národ vlastní planetu, nemusí během útočné fáze pouze nečinně přihlížet útokům, ale může se také pokusit něco udělat pro snížení šancí ztráty planety. Hráč, který má dostatečná práva pro manipulaci s planetou s ní může zacházet a to těmito způsoby (tyto akce lze provádět pouze v protekční fázi, snižovat level nejpozději 4 hodiny před přepočtem, kdy začíná útočná fáze):

Nakupování obrany

Je možno nakupovat obranné jednotky, které budou planetu chránit. Nakupovat může vedení národa a to pouze obranné jednotky, cena jednotky je vypočítávána podle vzorce: ( počet_hráčů_národa * cena_obranné_jednotky_v_minerálech) vespenu.
Tímto vznikne na planetě nějaká síla, kterou je nutno každým hráčem ostatních národů prorazit. Tato síla ovšem neplatí pro národ, který planetu aktuálně vlastní.

Síla ovšem nevydrží věčně a proto po každé útočné fázi mizí.

Nakupování protekce

Národ si také může na určitou dobu prodloužit protekční fázi a tím pracovat na zisku vyššího levelu planety. Nákup má ovšem jeden háček. Protekce může být zakoupena pouze jedenkrát mezi dvěma útočnými fázemi. To znamená, že celá bonusová protekce musí být zakoupena najednou.

Protekce Minerály Vespen
Protekce na +1 den 7ooo 65o
Protekce na +2 dny 28ooo 26oo
Protekce na +3 dny 77ooo 715o
Protekce na +4 dny 182ooo 169oo

Snižování levelu planety

Nakupování protekce není jediným způsobem, jak prodloužit délku protekční fáze. Národ se také může rozhodnout, že prodá jeden level planety a tím získá bonusové 2 dny protekce.

Bonusové upgrady

Ziskem Brakenu na 4. levelu získá národ možnost zkoumat jinak nedostupné upgrady. Seznam těchto upgradů se nachází na této stránce.

 
planeta_braken.txt · Poslední úprava: 16.12.2013 10:56 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki