Planety

Na mapě existuje 19 planet jejichž názvy jsou přímo z světa Starcraftu. Tyto planety rozestavěny a spojeny symetricky pro větší vyrovnanost. Každá z těchto planet má na začátku náhodně vylosován jeden z pozitivních a jeden z negativních vlivů, které působí na všechny expanze na daných planetách.

Na každé planetě může být objeveno nekonečně mnoho expanzí. Národ, který má více jak 35% všech expanzí na planetě se stává na této planetě dominantním. To znamená, že získává Vítězné body. Pokud jsou na planetě 2 dominatní národy, každý z nich dostane polovinu těchto VB. Pokud národ, který má na planetě nejvíce expanzí zároveň dosáhne více, než 60% všech expanzí na planetě, automaticky ji vládne. Vládnoucí národ získává do svého národního skladu tribut ve výši 25-40% z produkce každé expanze jiného národa na této planetě.

Každý hráč může objevit novou expanzi pouze na planetě, na které již nějakou expanzi má, nebo na planetě s takovou sousedící. Pokud chce útočit, pak může útočit jen na expanze hráčů, které jsou na stejných planetách, jako je on sám.

Planetarní systém také zavádí boje o strategickou planetu Braken. V útočné fázi této planety lze útočit také na domovské planety jednotlivých národů. Na domovské planety - stejně jako na Braken - je možno útočit pouze, pokud hráč s těmito planetami sousedí.

Vlivy planet

pozitivní
Efekt Popis Poznámka
+2 k výnosu peon na minerály a vespen
+10 minerálů k výnosu expanze
+1 k množství min. peon
+1 k množství vesp. peon
+10% k obraně expanze pouze pro jednotky
+2500 minerálů na expanzi
+600 vespenu na expanzi
-6% k ceně expanze platí jen pro nákup
+2 k množství energie ziskané při přepočtu
-25% k ceně velkých budov nákup i prodej

Pozn.: peon = scv/drone/probe

negativní
Efekt Popis Poznámka
-1 k výnosu peon na minerály a vespen
-6 minerálů k výnosu expanze
-1 k množství min. peon
-1 k množství vesp. peon
-6% k obraně expanze
-1000 minerálů na expanzi
-150 vespenu na expanzi
+10% k ceně expanze platí jen pro nákup
nemožnost stavby velkých budov lze stavět jen OB
+3% k výbuchu vespenu

Pozn.: peon = scv/drone/probe

Počasí

 • Vlivy na planetách jsou ovlivněny počasím.
 • Počasí jsou 3 druhy - mírné, extrémní a ideální.
  • V případě mírného počasí na expanze působí oba vlivy, tj. jak pozitivní tak negativní.
  • V případě ideálního počasí na expanzi působí pouze pozitivní vliv.
  • V případě extrémního počasí na expanzi působí pouze negativní vliv.
 • Počasí se mění náhodně.
 • Je-li zrušen pozitivní efekt +1 k množství vesp. peon, ten peon navíc na expanzi zůstává, pouze nepracuje. Své aktivity obnoví při obnově efektu. Stejný princip funguje při aktivaci negativního efektu -1 k množství vesp. peon.
 • Nemožnost stavby velkých budov je jediný vliv, který počasí neovlivňuje. Tj. na takové planetě nelze nikdy stavět velkou budovu.

Cesty mezi planetami

 • ze začátku existuje mezi planetami jen omezený počet cest
  • centrální planeta –> dvě vnější planety na stejné straně mapy (konkrétně Antiga Prime-Moria, Antiga Prime-J'Larre, Crossroads-Zz'Gash, Crossroads-Dylar IV)
  • na Braken vedou cesty jen ze všech centrálních planet, toto nelze v průběhu věku změnit (přidáním ani odebráním cest)
  • domácí planety ani vnitřní planety nemají ze začátku žádné cesty, ty musí přidat hráči
 • hráči, respektive pouze vůdci a jejich zástupci, mají při každé fázi možnost přidat několik cest a vytvořit si tím příležitost osídlit vesmír
  • 1. fáze: +3 cesty
  • 2. fáze: +2 cesty
  • 3. fáze: +3 cesty
  • počty cest se nesčítají (tj. jestliže národ během první fáze nevyužije všechny cesty, během druhé fáze bude mít možnost přidat dvě cesty)
 • cesty lze i odebírat, ovšem jen dostavěním příslušného projektu
  • dostavění projektu umožní odebrat až 4 cesty
  • odebrat lze všechny cesty v sektoru takřka bez omezení (každé domácí planetě musí vždy zůstat aspoň 1 cesta)
  • cestu lze odebrat nejdříve 48h po jejím přidání
 • dole na stránce expanze→planety se nově nachází tabulka s přehledem veškerých změn v planetárních cestách

Vůdce planety

 • vůdcem planety je hráč, který má nejvíce expanzí - dobytá expanze se ale počítá za 2 objevené, nevyčerpatelná je vždy za jednu objevenou (ať byla dobyta nebo ne)
 • novým vůdcem planety se může stát až hráč, který ma jako jediný nejvíce expanzí
 • vůdcovství planet trvá minimálně 1 přepočet
 • vůdce planety se může změnit jenom při přepočtu
 • vůdce planety získává několik výhod:
  • neplatí tribute v případě, že není hráčem dominantního národa na dané planetě
  • jeho morálka v útoku na jeho planetě (ne při obraně) je dvakrát větší - hráč s morálkou 15% bude mít v útoku bonus 30%
  • při nákupu nové expanze na jiné planetě, než je hráč vůdcem, existuje 20% pravděpodobnost, že za expanzi nebude nutno zaplatit (bude zdarma)
  • bonusy se nijak nesčítají ani nenásobí v případě, že je hráč vůdcem na více planetách
 • hráč získá systémové oznámení do pošty, jestliže se stal vůdcem na některé z planet

Seznam planet

Domácí planety

Tarsonis

Jeden ze tří původních světů, co byl osídlen uprchlíky ze Země. Rovněž jde o centrum tehdejší Terranské konfederace. Mnoho loajalistů se nikdy nesmířilo s pádem Tarsonisu a brzy zformovalo hnutí odporu proti Imperátorovi. Vojáci Dominionu se planetě radši vyhýbají, neboť již několikrát museli čelit partyzánským taktikám místní populace. Tito rebelové nebudou mít pokoj, dokud neobnoví slávu Tarsonisu jakožto centrální planety Nové Konfederace.

Korhal

V době nadvlády Konfederace se Korhal stal hlavním sídlem rebelů vedených Arcturem Mengskem. Po svržení Konfederace se z Korhalu stala nová centrální planeta terranských světů. Od té doby sice uplynulo teprve pár let, ale planeta doslova rozkvetla. Vyprahlá pouštní planeta se přeměnila v industriální a obchodní středisko celého Dominionu. Rovněž jde o sídlo nejmocnější terranské armády v sektoru, která pracuje na vymýcení všech náznaků politického odporu.

Char

Vulkanický charakter planety vždy znemožňoval terranským těžebním koloniím plně využít její rozsáhlé nerostné bohatství. Rovněž Protossové se Charu vždy vyhýbali, neboť nepovažovali planetu za strategicky důležitou. Toxické podnebí ovšem vyhovuje třetí rase v sektoru - Zergům. Zergové se dokázali adaptovat a naopak se naučili plně využívat tektonického charakteru planety jako efektivního obranného mechanismu.

Haven

Hlavním sídlem rebelů pod vedením Jima Raynora sice zůstává křižník Hyperion, nicméně Haven se stal domovem mnoha uprchlíků před Zergy i před krutovládou Dominionu. Planeta je malá, nevýrazná a hlavní aktivitou místních obyvatel je zemědělství a obchod. I tak jde ale o klíčovou planetu, kterou Raynorovi nájezdníci hodlají uchránit před veškerými vetřelci, a to za každou cenu. Jednou se Havenu možná stane středisko svobodné Terranské republiky.

Aiur

Planeta je pokrytá bujnou vegetací a mnoha divokými džunglemi. I proto byl Aiur vždy nejoblíbenější planetou protosské rasy a jejich logickým domovem. Protossové byli ovšem vyhnáni Zergy. Stálo to mnoho úsilí, ale Protossům se podařilo využít chaosu na Charu a vrátit se zpět na Aiur. Protossové ale utrpěli mnoho ran a potrvá ještě dlouho, než obnoví své síly. Konkláva se tedy hodlá nyní věnovat převážně obraně existujících protosských světů a obnově zdevastovaného Aiuru. Závisí na tom přežití celé rasy.

Kaldir

Celý povrch Kaldiru pokrývá silná vrstva ledu a ani podnebí se nedá považovat za zrovna přátelské. Sarah Kerrigan si tento svět vybrala právě kvůli jeho nehostinnosti, protože jedině zde se dokáže skrýt před svými oponenty. Nepřátelské podnebí planety má navíc pozitivní efekt na její zergy, kteří se z důvodu přežití stali mnohem odolnějšími vůči externím faktorům.

Shakuras

Planeta je pokrytá neustálým šerem, které způsobuje nedaleký plynový obr. I proto se Shakuras stal logickým domovem Temných Templářů, jejichž hlavním uměním je splynutí se stínem. Po návratu Protossů na Aiur se Temní Templáři opět osamostatnili a hodlají nadále prosazovat své zájmy nehledě na vůli Konklávy. Patriarcha Zeratul se domnívá, že při obraně před Zergy je třeba zastat mnohem agresivnější stanovisko, než které prosazuje Exekutor Artanis. Pro Temné Templáře byl útok vždy tou nejlepší obranou.

Speciální planety

Braken

Braken je velice odlišnou planetou od všech ostatních. Není planetou domácí a nedá se ani kolonizovat. Národ si musí Braken doslova vybojovat. Záleží na každém vůdci, zda zvolí cestu diplomatickou či krvavou. Kdo ovládne Braken, získá mnoho zajímavých výhod. Tyto bonusy se odvíjejí od toho, jak dlouho národ drží Braken ve svém vlastnictví. Další informace lze najít na této stránce.

Vnější planety

Moria

Moria byla vždy považována za nejlukrativnější terranskou těžební kolonii v celém sektoru Koprulu. Právě vidina vysokých výdělků přivedla na planetu mnoho ambiciozních jedinců a obchodníků, ale i nemilosrdných žoldáků.

Zz'Gash

Pouštní planeta obývána pouze písečnými tvory zvanými Dune-Runner. Tito tvorové byli asimilováni zergským rojem a přetvoření na Zerglingy, základní jednotku každé zergské armády. I přes nevlídné podmínky je planeta dobrým místem pro těžbu nerostných surovin.

J'larre

Planeta s doslova idylickým prostředím při veškeré životní formy. Džungle, lesy, rozsáhlé vodní hladiny. Toto mírumilovné prostředí se stalo oblíbenou destinací Temných Templářů, kteří sem chodili meditovat.

Dylar IV

Povrch tvoří nehostinný pouštní reliéf, nicméně atmosféra je založená na ideálním poměru kyslíku a dusíku. Jelikož zde lidé nepotřebují ochranné obleky a respirátory, stala se planeta jednou z těžebních kolonií Terranské Konfederace. Na povrchu lze rovněž najít mnoho ruin protosských budov, neboť Protossové využívali Dylar IV ještě před příchodem Terranů.

Vnitřní planety

Mar Sara

Mar Sara se stala jednou z prvních terranských planet, co se stala cílem zergské invaze. Aby se zabránilo šíření zergské nákazy, byl povrch Mar Sary dokonale vypálen protosským letectvem pod vedením exekutora Tassadara. Stejný osud i postihl její sesterskou planetu Chau Saru. O pár let později se na Mar Saru vrátili první terranští osadníci.

Shiloh

Planeta je obývána převážně drobnými terranskými farmáři. Planeta neoplývá žádným zásadním nerostným bohatstvím, tudíž na ní nikdy nebyly postaveny žádná významná průmyslová centra. Právě absence nerostného bohatství a těžkého průmyslu pomohla Shilohu uniknout před všemi válkami v oblasti. Shiloh je nyní také znám jako rodiště Jima Raynora.

Wotan II

Wotan II je vulkanickou planetou s toxickou atmosférou, ale zase bohatou na nerostné suroviny. I přes nehostinné podmínky povrchu této malé planetky byl Wotan II vždy terčem mnoha nájezdníků a domovem desítky velkých bitev mezi Terrani, Zergy i Protossy.

Gyras

Během války se Zergy se z Gyrasu stala oblíbená protosská lokace pro tréningy a pro cvičení vojenských manévrů. Planeta je na Shakurasu známá jako Aréna cti. Mnozí protosští válečníci se sem vracejí vyřešit své osobní spory.

Braxis

Ještě před příchodem Terranů byl Braxis kolonií Protossů, známou pod jménem Khyrador. Během bitvy o Aiur však byly veškeré protosské jednotky převeleny na frontové linie, aby čelily zergské hrozbě. Povrch Braxisu je pokrytý neproniknutelnou vrstvou ledu a sněhu. Atmosféra je mrazivá a většinou ovládána silnými sněhovými bouřemi.

Centrální planety

Crossroads

Crossroads je starodávným Protosským světem, co pokrytývají husté džunge. Protosský mystik Khas o planetě prohlásil: „Všichni skuteční válečníci dojdou na místo, které nečekali, a setkají se s těmi, které nečekali. Na tomto místě bude rozhodnut jejich osud.“

Antiga Prime

Antiga Prime se nachází v blízkosti Brakenu i dalších světů bohatých na nerostné suroviny. Její strategická pozice byla vždy lákadlem pro všechny armády v sektoru. Planeta byla donedávna pokrytá rozsáhlými oceány, bohatými na flóru i faunu. Války mezi Terrany, Zergy a Protossy ovšem způsobily proměnu moří a oceánů v bahnité mělčiny a bažiny.

Planety momentálně mimo hru

Worldship

Mocná Xel'Naga kdysi používala gigantické transportní lodě, co se svou velikostí mnohdy vyrovnaly i menším planetám. Jedna z takových lodí se nachází v sektoru Sigma. Ačkoliv jde dnes pouze o nepohyblivý vrak, jeho stále funkční obranné mechanismy se staly důvodem, proč si Tal'Darim vybrali právě Worldship za svou základnu. Tal'Darim jsou Protossové, kteří se však odmítli podřídit Khale.

Chau Sara

Chau Sara je okrajový svět v systému Sara. Je to odlehlý protipól sesterské planety Mar Sara. Přestože se mnoho terranských kolonií nachází v pustinách, na planetě jsou k nalezení i bujné porosty a zelené pláně. Chau Sara byla objevena a zamořena Zergy a proto na rozkaz soudce Aldarise byla planeta sterilizována Templářem Tassadarem. I přesto však Chau Sara nebyla nikdy úplně zapomenuta.

Nidhogg III

Nidhogg III je planeta na které bylo nalezeno obrovské množství vespenu a minerálů. Bohužel, tato informace unikla a dala tak základ nekonečné válce o kontrolu nad touto planetou a jejími surovinami.

Grissom IV

Grissom IV je planeta, ktera je velmi casto vystavena prudkym privalum destu, ktere tvori nevidane tvary krajiny a eroze obcas odhaluje obrovska naleziste surovin. Byla pojmenována podle amerického astronauta Gus Grissoma, který byl členem projektu Mercury a zemřel během tréninku na misi Apollo 1.

Sutur V

Sutur V jednou bývala zelenou planetou s bujnou vegetací. Na planetě však vypukla válka, která trvala tak dlouho, že si nikdo nepamatuje důvody. Život na planetě byl kompletně vyhuben a to vše pro nerostné bohatství, které planeta skrývá.

 
planety.txt · Poslední úprava: 07.10.2013 14:01 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki