Editor práv

Editování práv

Do této sekce má přístup pouze vůdce národa a upravuje zde práva jednotlivých hráčů.

 • Postup je velice jednoduchý:

1. Přijdu na stránku správa→editor práv

2. Vyberu hráče, kterému chci upravit práva 
3. Zaškrtnu, která práva má hráč mít 
4. Kliknu na "změnit" 
5. Od tohoto momentu má hráč svá práva a je o této změně informován systémovou poštou 

* stejným způsobem lze hráčům i práva odebírat 

Druhy práv

Prohlížet národní činy

 • hráč získává přístup k národním činům, kde může vidět např. množství minerálů odvedených na daních a odvodech, aktivity národního skladu atp.
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! Špion s přístupem do národních činů je dvakrát silnějším než bez něj.

Zadávání národní ankety

 • hráč získává možnost upravovat národní anketu
 • národní anketa obsahuje maximálně pět možných odpovědí

Přijmout hráče do národa

Vyloučit hráče z národa

 • hráč získává možnost vyhazovat hráče z národa
 • vyhozený hráč pak jde do Odpadlických křídel, kde musí čekat minimálně dalších 72 hodin, aby si mohl podat žádost do jiného národa

Posílání surovin národ->národ

 • hráč získává možnost posílat minerály i vespen z národního skladu do národního skladu jiného národa
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! V historii SCo už se objevilo mnoho kazisvětů, co zneužili národní sklad a silně poškodili ostatní hráče národa.

Posílání surovin sklad->hráč

 • hráč získává možnost posílat minerály i vespen z národního skladu libovolnému hráči vlastního národa
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! V historii SCo už se objevilo mnoho kazisvětů, co zneužili národní sklad a silně poškodili ostatní hráče národa.

Zadávání nástěnky

 • hráč získává možnost upravovat národní nástěnku

Mazání příspěvků na národním fóru

 • hráč získává možnost mazat cizí příspěvky na národním fóru
 • S cenzurou ale opatrně!

Mazání příspěvků na VIP fóru

 • hráč získává možnost mazat cizí příspěvky na VIP fóru
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! Cizí vůdci nemají příliš v lásce, když jim někdo maže příspěvky bez pádného důvodu.

Zápis na VIP fórum

 • hráč získává možnost psát na VIP fórum
 • * Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! Nevhodné příspěvky na VIP fóru už byly v historii SCo mnohokrát důvodem pro vyhlášení války.

Spravovat speciální planetu

Číst zástupcovskou poštu

 • hráč získává možnost číst zástupcovskou poštu
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! Špion s přístupem k této poště je dvakrát silnějším než bez něj.

Číst vládní poštu

 • hráč získává možnost číst vládní poštu
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! Špion s přístupem k této poště je dvakrát silnějším než bez něj.

Psát vládní poštu

Číst vůdcovskou poštu

 • hráč získává možnost číst vůdcovskou poštu
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! Špion s přístupem k této poště je dvakrát silnějším než bez něj.

Posílat poštu národu

 • hráč získává možnost psát národní poštu
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! Špatně napsané rozkazy častou vedou k chybám jednotlivců, a to vede k problémům celého národa.

Prohlížet detaily projektů národa

 • hráč získává možnost si prohlížet detaily miniprojektů
 • Dávejte si pozor, komu toto právo dáváte! Špion s přístupem k detailům projektů je dvakrát silnějším než bez něj.

Spravovat projekty národa

Prohlížet odvody hráčů v národě

 • hráč získává možnost sledovat nastavení daní a odvodů hráčů národa
 • tento detail je vidět na stránce detaily→detail národa

Nepřidělovatelná práva

 • tato práva nelze přidělit přes editor práv

Mazání příspěvků na mezinárodním fóru

 • hráč získává možnost mazat cizí příspěvky na mezinárodním fóru
 • toto právo má k dispozici pouze vůdce národa

Udělování titulů

 • hráč získává možnost udělovat tituly hráčům vlastního národa
 • titul musí hráč následně potvrdit v systémové poště
 • toto právo má k dispozici pouze vůdce národa

Psát vůdcovskou poštu

 • hráč získává možnost psát vůdcovskou poštu
 • toto právo má k dispozici pouze vůdce národa

Spravovat cesty mezi planetami

 • hráč získává možnost upravovat cesty mezi planetami
 • detaily o meziplanetárních cestách jsou na této stránce
 • toto právo mají k dispozici všichni členové vedení

Spravovat vztahy mezi národy

 • hráč získává možnost nastavovat cizím národům mír, neutralitu nebo válku
 • toto právo mají k dispozici všichni členové vedení
 
prava.txt · Poslední úprava: 07.05.2013 20:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki