Upgrade

Co to vlastně upgrady jsou? Upgrady jsou vylepšení, které ovlivňují některé důležité hodnoty, jako například sílu armády, rychlost těžby apod. Většina upgradu je ještě rozdělena na několik úrovní, podle ceny a velikosti jeho efektu. I když se u každého národa jmenují upgrady různě, všechny mají stejný efekt.

Ne všechny upgrady ale může mít hráč vyzkoumané, některé upgrady nelze mít v kombinaci s jinými. Tyto upgrady jsou takzvaně v konfliktu s jiným upgradem a to tím způsobem, že postavení 1. levelu daného upgradu znemožní postavení 3. levelu konfliktního upgrade, 2. level znemožní 2. level a konečně 3. level znemožní 1. level konfliktního upgrade

Postup zkoumání

Před výzkumem jakéhokoliv upgradu je nutno pořídit budovu na výzkum upgradů (Evolution Chamber, Forge …). Tato budova „produkuje“ body, které jsou potřeba na výzkum upgradů. V případě, že probíhá výzkum upgradu, vyprodukuje tato budova 1 bod za přepočet. Techto budov je možno postavit i více a tak bude probíhat výzkum rychleji.

Takže každý upgrade stoji kromě minerálů a vespenu ještě tyto body. Při povelu na výzkum upgradu se upgrade zařadí do fronty a čeká, dokud nebude mít dostatek bodů. Body se produkují vždy o přepočtu, takže je rozhodující, kolik máte budov na výzkum upgradů ve chvíli přepočtu. Upgrady se řadí do fronty v pořadí v jakém byly zadány.

Pozor: Pokud zadáváte upgrady zaráz, není zaručeno pořadí zpracování.

Samotná stavba upgradu probíhá až po výnosu expanzí, to znamená, že napřed se přičtou suroviny za přepočet a potom teprve se z těchto surovin postaví upgrady. Pokud ani po přepočtu nemá hráč dostatek surovin, upgrade čeká na další přepočet. (Postavi se tolik bodů, na kolik bylo surovin).

V případě, že jsou upgrady ve fázi výzkumu a hráč přijde o poslední budovu zkoumající upgrade, výzkum se stornuje a hráč přijde o všechny vložené suroviny. Pokud jej stornuje sám (ne prodáním budovy, ale přímo zrušením výzkumu), vrátí se mu polovina dosavadní investice.

V případě, že je budova na upgrady zničena a upgrade je již vyzkoumán, nemá to na něj žádný vliv - tj. efekt upgradu zůstává v platnosti.

Konfliktní upgrade

Některé upgrady nelze vyzkoumat během jednoho věku. Hráč si tedy musí vybrat, co chce vyzkoumat.

 • útok jednotek X obrana jednotek
 • útok infiltraček X obrana infiltraček
 • evakuace X rabující útok
 • hráč smí mít z těchto konfliktních upgradů vždy maximálně tři upgrady, a to v jakémkoliv poměru
  • příklad: hráč může mít 3x útok jednotek, ale 0x obranu jednotek
  • příklad: hráč může mít 2x útok infiltraček, ale 1x obranu infiltraček
  • příklad: hráč může mít 1x útok evakuaci, ale 2x rabující útok

Seznam upgradů

Upgrade útoku

 1. úroveň : +15%, 440 minerálů, 25 vespenu, 1 bod
 2. úroveň : +30%, 2150 minerálů, 215 vespenu, 3 bod
 3. úroveň : +50%, 3780 minerálů, 480 vespenu, 4 bod
 • protiupgrade: upgrade obrany

Tento upgrade zvyšuje celkovou sílu běžného útoku o daný počet procent.


 • - Terranská konfederace - Stim Pack (Stim Pack)
 • - Synové Korhalu - Náboje U238 (U238 Shells)
 • - Zerg - Nárůst svalové hmoty (Muscular augments)
 • - Protoss - Generator singularity (Singularity Charger)
 • - Temní Templaři - Pozemní zbraně (Ground Weapons)

Upgrade obrany

 1. úroveň : +15%, 440 minerálů, 25 vespenu, 1 bod
 2. úroveň : +30%, 2150 minerálů, 215 vespenu, 3 bod
 3. úroveň : +50%, 3780 minerálů, 480 vespenu, 4 bod
 • protiupgrade: upgrade útoku

Tento upgrade zvyšuje celkovou obranu proti běžnému útoku o daný počet procent.


 • - Terranská konfederace - Vozidlove pancéřování (Vehicle Plating)
 • - Synové Korhalu - Vozidlové pancéřování (Vehicle Plating)
 • - Zerg - Tvrzený krunýř (Carapace)
 • - Protoss - Plazmové štíty (Plasma Shields)
 • - Temní Templáři - Pěchotní pancíř (Ground Armor)

Upgrade produkce

 1. úroveň : +1 min/vesp, 1500 minerálů, 150 vespenu, 2 bod
 2. úroveň : +2 min/vesp, 2560 minerálů, 420 vespenu, 3 bod
 3. úroveň : +4 min/vesp, 5420 minerálů, 980 vespenu, 7 bod

Tento upgrade zvyšuje množství minerálů/vespenu, které vydělává 1 peon.


 • - Terranská konfederace - Moebioův reaktor (Moebius Reactor)
 • - Synové Korhalu - Moebius-Maheenuv reaktor (Moebius-Maheen Reaktor)
 • - Zerg - Břišní vaky (Ventral Sacs)
 • - Protoss - Gravitační urychlovač (Gravitic Booster)
 • - Temní Templáři - Gravitační urychlovač (Gravitic Booster)

Upgrade - opatrný útok

 1. úroveň : +2 min. peoni, 1200 minerálů, 35 vespenu, 1 bod
 2. úroveň : +3 min., +1 vesp., 2020 minerálů, 150 vespenu, 2 bod
 3. úroveň : +5 min., +2 vesp.,4650 minerálů, 300 vespenu, 4 bod

Tento upgrade zvyšuje počet peonů, kteří přežijí útok na dobyté expanzi o daný počet.


 • - Terranská konfederace
 • - Synové Korhalu
 • - Zerg
 • - Protoss
 • - Temní Templáři

Upgrade - kapacita peonu na vespen

 1. úroveň : +2 peoni na vespen, 1800 minerálů, 360 vespenu, 4 bod

Na expanzi se do rafinerie vleze 5 peonu na vespen misto 3.


 • - Terranská konfederace
 • - Synové Korhalu
 • - Zerg
 • - Protoss
 • - Temní Templáři

Upgrade útoku infiltrace

 1. úroveň : +10%, 400 minerálů, 100 vespenu, 2 bod
 2. úroveň : +30%, 2090 minerálů, 250 vespenu, 3 bod
 3. úroveň : +50%, 2950 minerálů, 500 vespenu, 5 bod
 • protiupgrade: upgrade obrany infiltrace

Tento upgrade zvyšuje celkovou sílu infiltračního útoku o daný počet procent.


 • - Terranská konfederace - Maskovací pole (Cloaking field)
 • - Synové Korhalu - Maskovaní (Cloaking)
 • - Zerg - Metasynaptická uzlina (Metasynaptic node)
 • - Protoss - Pomocná gravitační raketa (Gravitic thrusters)
 • - Temní Templaři - Khadydarinin prsten (Khaydarin ring)

Upgrade obrany infiltrace

 1. úroveň : +10%, 400 minerálů, 100 vespenu, 2 bod
 2. úroveň : +30%, 2090 minerálů, 250 vespenu, 3 bod
 3. úroveň : +50%, 2950 minerálů, 500 vespenu, 5 bod
 • protiupgrade: upgrade útoku infiltrace

Tento upgrade zvyšuje celkovou obranu proti infiltračnímu útoku o daný počet procent.


 • - Terranská konfederace - Apollo reaktory (Apollo reactor)
 • - Synové Korhalu - Obranná matrice (Defensive matrix)
 • - Zerg - Posílení krunýře (Pneumatized carpace)
 • - Protoss - Gravitační pohon (Gravitic drive)
 • - Temní Templaři - Khaydarinin amulet (Khaydarin amulet)

Upgrade evakuace

 1. úroveň : 10%, 760 minerálů, 120 vespenu, 2 bod
 2. úroveň : 18%, 950 minerálů, 475 vespenu, 2 bod
 3. úroveň : 30%, 1950 minerálů, 750 vespenu, 5 bod
 • protiupgrade: upgrade rabující útok

Tento upgrade umožňuje uprchnout určitému množství bránících jednotek z boje. Podle úrovně upgradu zůstane obránci po boji určité procento jednotek. Při evakuaci vždy unikne dané procento jak útočných a obranných jednotek, tak i vyvolaných.


 • - Terranská konfederace - Léčení (Heal)
 • - Synové Korhalu - Obnovení (Restoration)
 • - Zerg - Regenerace (Regeneration)
 • - Protoss - Přivolání (Recall)
 • - Temní Templaři - Halucinace (Hallucination)

Upgrade počtu infiltrovatelných expanzí

 1. úroveň : +1, 1200 minerálů, 230 vespenu, 1 bod

Tento upgrade zvyšuje počet expanzí, které je možno infiltrovat za účelem zjištění budovy, které je na nich postavena.


 • - Terranská konfederace - Camirovy senzory (Camirs' sensors)
 • - Synové Korhalu - Oční implantáty (Ocular implants)
 • - Zerg - Parazit (Parasite)
 • - Protoss - Apial senzor (Apial sensor)
 • - Temní Templaři - Apial senzor (Apial sensor)

Upgrade infiltrace stavu surovin

 1. úroveň : 1150 minerálů, 360 vespenu, 2 body

Tento upgrade přidává možnost infiltrovat protivníkovy expanze pro zjištění stavu surovin a peonů na nich.


 • - Terranská konfederace - Skenerová vlna (Scanner sweep)
 • - Synové Korhalu - Skenerová vlna (Scanner sweep)
 • - Zerg - Tykadla (Antennae)
 • - Protoss - Senzorické pole (Sensor array)
 • - Temní Templaři - Senzorické pole (Sensor array)

Upgrade - Rabující útok

 1. úroveň : za každých 7 bodů zničené základní síly +1 minerál, 760 minerálů, 120 vespenu, 2 bod
 2. úroveň : za každých 7 bodů zničené základní síly +2 minerály, 950 minerálů, 475 vespenu, 2 bod
 3. úroveň : za každých 7 bodů zničené základní síly +3 minerály, 1950 minerálů, 750 vespenu, 5 bod
 • protiupgrade: upgrade evakuace

Upgrade dává hráči schopnost získávat z útoku suroviny. Za každou zabitou nepřátelskou jednotku při útoku získá hráč podle úrovně upgradu určité množství surovin. Rabování se aplikuje na obranné i útočné jednotky, nikoliv však na vyvolané. Upgrade nefunguje při infiltraci.


 • - Terranská konfederace
 • - Synové Korhalu
 • - Zerg
 • - Protoss
 • - Temní Templáři

Upgrade - Vylepšená strategie

 1. úroveň : +1 pokus o útok za přepočet, 2800 minerálů, 350 vespenu, 7 upgrade bodů
 • Hráč tímto upgradem získá jeden další pokus o útok za přepočet. Tedy bude mít 4 pokusy o útok. Efekt se nesčítá s bonusem vedení.
 • Hráč tímto upgradem nezíská možnost dát jeden úspěšný útok navíc. Maximální počet úspěšných útoků za přepočet tedy zůstává na 3.
 • Díky tomuto upgradu si hráč může dovolit luxus jednou nedobýt a neztratit při tom ani jeden ze tří úspěšných útoků.
 • Informace k dobyvačným útokům lze najít na této stránce.

Bonusové upgrady planety Braken

Národ, který dosáhne čtvrtého levelu planety Braken, získá možnost zkoumat jinak nedostupné upgrady. Zde je seznam těchto upgradů.

Upgrade ceny spec. schopností

 1. úroveň : -5, 2250 minerálů, 225 vespenu, 3 body

Upgrade zlevní každou sesílanou spec. schopnost o daný počet bodů energie


 • - Terranská konfederace - Titanový reaktor (Titan Reactor)
 • - Synové Korhalu - Titanový reaktor (Titan Reactor)
 • - Zerg - Meióza gamet (Gamete meiosis)
 • - Protoss - Khaydarinino jádro (Khaydarin Core)
 • - Temní Templaři - Argusový šperk (Argus Jewel)

Upgrade morálky

 1. úroveň : +1, 1650 minerálů, 300 vespenu, 2 body

Upgrade přidá k modifikátoru morálky při úspěšném útoku 1 bod, což povede k většímu zisku morálky samotné


 • - Terranská konfederace - Propaganda (Propagandism)
 • - Synové Korhalu - Propaganda (Propagandism)
 • - Zerg - Nový cerebrat (New cerebrate)
 • - Protoss - Sdílení vítězných nálad (Winning mood sharing)
 • - Temní Templaři - Odhodlání (Determination)
 
upgrady.txt · Poslední úprava: 16.12.2013 11:22 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki