Válčení

Válčení je nedílná součást většiny her. Ani v SCo tomu nebude jinak. Ve válkach SCo jde o expanze. Hráči, kteří mají pouze jednu expanzi (tzv. domovskou) nemohou byt napadeni (jsou v tzv. protekci) ale nemohou ani utočit → hrači, kteří se chtějí účastnit válek musí mít minimálně 2 expanze.

Útok

Útočení je tou hlavní akcí ve válce. Aby hráč mohl útočit, musí splňovat následující kriteria:

 • Útočník musí mít 2 a více expanzí
 • Minimální síla útoku je 1oo, menší silou nelze útočit.
  • Do této síly se započítávají útočné upgrady
  • Morálka se do této síly ale už nezapočítává.
 • Útočník může útočit pouze na silnější nebo sobě rovné. Tj. útočník nesmí mít více než dvojnásobek expanzí cíle.
  • Zaokrouhluje se nahoru.
  • Příklad: Hráč s pěti expanzemi smí útočit na hráče se třemi a více expanzemi, ale na slabší cíle už nemůže.
 • Cíl útoku musí být bezpodmínečně z jiného národa, protože na vlastní hráče není možné útočit. Výjimkou jsou Odpadlická křídla.
 • Cíl útoku musí být na planetě, kde má útočník alespoň jednu expanzi.
 • Nelze útočit na hráče, kteří vlastní pouze domácí expanzi.

Průběh útoků

Útočník si vybere cílového hráče a expanzi na kterou chce útočit. Zadá množství jednotek (útočných a obranných), kterými chce útočit. Doporučuje se útočit výhradně útočnými jednotkami (jednotky vždy první ve výpisu). O další průběh útoku se stará již systém, a to následujícím postupem:

1. Armáda útočníka se střetne s automatickou obranou chrámu Xel'Naga. 
2. Armáda útočníka se střetne s obrannými budovami na expanzi. Toto je skrytá síla obrance, kterou může útočník pouze odhadovat. 
3. Armáda útočníka se střetne s obrannými jednotkami cíle (všemi, co má na loginu). 
4. Armáda útočníka se střetne s útočnými jednotkami cíle (všemi, co má na loginu). 
 • Pokud má útočník dostatečně silnou armádu a úspěšně projde všemi koly, stává se jeho útok úspěšným a získává cílovou expanzi.
 • Expanzi ale nezískává úplnou. Jsou zbořeny všechny obranné budovy, velká budova a je zabita část peonů.
 • Neprojde-li útočník jediným kolem, je jeho útok neúspěšným. Nevyčerpal-li útočník maximální množství svých neúspěšných útoků za přepočet, smí zaútočit znova.

Následující útoky

 • Hráč má hráč 3 pokusy a max. 3 úspěšné útoky. To znamená, že hráč zaútočí třikrát nehledě na to, kolikrát uspěje.
 • Jeden pokus navíc lze získat buď vyzkoumáním upgradu Vylepšená strategie nebo ziskem bonusu vedení. Bude přidán 1 pokus navíc (ne max. úspěšných útoků, jen pokus), ale efekty upgradu a bonusy vedení se nesčítají. Maximálně má hráč tedy 4 pokusy na útok a max. 3 úspěšné útoky.
 • Jak hráč dosáhne třetího úspěšného útoku, ztrácí i možnost dalšího neúspěšného pokusu, pokud ho ještě měl k dispozici.
 • Počet útoků se resetuje o přepočtu.
 • Po úspěšném útoku musí hráč čekat 15 minut na další útok (i přes přepočet).

Protekce

To je čas, po který na něj nemůže být útočeno dobyvačným útokem. Tento čas je závislý na počtu expanzí a na počtu planet, na kterých se hráčovy expanze nachází.

 • Základní protekce je 12h. Za každou expanzi nad počet 2 se snižuje protekce o 0,5h; za každou planetu nad počet 2 se připočítává protekce +0,5h.
 • Tj. když máte víc expanzí na několika planetách, tak máte protekci vyšší, než kdybyste měli stejně expanzí na jediné planetě.
 • Minimální hodnota protekce je 4h; maximální 12h.
 • Útočná protekce se o přepočtu se neresetuje.

Infiltrace

Infiltrace je typ útoku, který slouží ke zjištění citlivých informací o cíli. Zpravidla se vyplatí hráče infiltrovat, než se mu útočník pokusí dobýt expanzi.

Další informace o infiltraci lze najít na této stránce.

Válečné odměny

 • upraveny válečné odměny, poprvé začazeny do systému v 9. věku a upraveny v 11. věku
 • odměny se získávají o následujícím přepočtu
 • 80% národa úspěšně zaútočí během jednoho přepočtu
  • odměnu lze získat jednou za 3 přepočty
  • odměna: +1% morálky všem hráčům v národě
  • nepočítají se útoky na Braken ani na domácí planety
  • tímto bonusem nelze překročit maximum morálky
 • 80% národa úspěšně infiltruje během jednoho přepočtu
  • odměnu lze získat jednou za 3 přepočty
  • odměna: +1% morálky všem hráčům v národě
  • tímto bonusem nelze překročit maximum morálky
 • Národ za den použije 6-11 specek
  • odměnu lze získat jednou za 3 přepočty
  • odměna: +5 energie všem hráčům v národě
  • tímto bonusem nelze překročit maximum energie
 • Národ za den použije 12+ specek
  • odměnu lze získat jednou za 3 přepočty
  • odměna: +10 energie všem hráčům v národě
  • tímto bonusem nelze překročit maximum energie
  • tato odměna se nestackuje s odměnou za použití 6-11 specek (maximálně lze odměnami získat +10e za přepočet)
 • Hráč dá tři úspěšné útoky během jednoho přepočtu
  • odměnu lze získat jednou za 2 přepočty
  • odměna: +200 minerálů a +50 vespenu na všechny hráčovy expanze
  • suroviny se přičítají i na vytěžené expanze
  • nepočítají se útoky na Braken ani na domácí planety
 • Hráč dá na Braken 9 útoků během jedné útočné fáze
  • odměna: +750 minerálů a +250 vespenu na všechny hráčovy expanze
  • suroviny se přičítají i na vytěžené expanze
  • počítají se útoky na Braken i na domácí planety
 • Hráč během věku zničí 3 cizí laboratoře
  • efekt se získá znova se zničením 6. laboratoře, 9. laboratoře atd.
  • odměna: +X preferovaných jednotek (v ceně 1500 minerálů)
 • Hráč úspěšně zaútočí se ziskem alespoň +2% morálky třikrát po sobě
  • tato odměna byla v 11. věku vyřazena ze hry

Automatická stavba miniprojektu

 • Úspěšnými útoky se také spouští třetí způsob pasivní stavby miniprojektů.
 • O pasivní stavbě miniprojektů za pomocí úspěšných útoků se lze dočíst na této stránce.
 
valceni.txt · Poslední úprava: 16.12.2013 11:45 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki