Vítězné body za planety

Vítězné body za získání převahy na planetách jsou důležité pro zisk celkového vítězství.

VB za převahu na planetě

Každá planeta má ve výpisu uveden počet VB.

Národ, který má na planetě více než 35% expanzí (stane se tedy dominantním) získá plný počet vítězných bodů na této planetě. V případě, že jsou 2 národy, které mají více než 35% expanzí na planetě, získají oba národy polovinu těchto bodů.

Na konci každé fáze se VB z planet počítají do výsledného skóre a to takto: Na konci Růstu se počet získaných VB dělí 3, na konci Sjednocení se dělí dvěma a na konci Střetu (a tedy i věku) se započítá plný počet VB. Pokud po dělení vznikne necelé číslo bude vždy zaokrouhleno dolů.

VB za planety:

Braken 5
Centrální planety 8
Vnitřní planety 4
Vnější planety 2

HEAT

Množství vítězných bodů za planetu se zvyšuje podle HEATU. Detaily lze nalézt na této stránce.

Vztah vítězných bodů a miniprojektů

Pro získání VB za planety je nutné mít v první a druhé fázi postavené miniprojekty příslušné úrovně. Jinými slovy, jestliže národ nedokáže do konce první fáze postavit projekt prvního levelu, nezíská žádné vítězné body za planety. Toto pravidlo platí pouze pro první a druhou fázi, na konci třetí fázi získají národy Vítězné body i bez postavených miniprojektů. Detaily se lze dočíst na této stránce.

 
vb_planety.txt · Poslední úprava: 07.05.2013 20:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki