Základy hry SC-online

Prostředí hry je inspirované klasickou real-time strategii StarCraft od společnosti Blizzard. Herní principy jsou však zcela odlišné. Veškeré hraní se odehrává na stránce http://www.sc-online.cz.

Přepočty

Každý den, včetně víkendů a státních svátků, se ve 12:00 odehrává tzv. přepočet. Jde o jediný přepočet za celý den. Během přepočtu hráč vytěží suroviny, odvedou se daně a provedou se veškeré výzkumy.

Suroviny

Primární suroviny

Ve hře hráč těží dvě suroviny - minerály a vespen. Minerály jsou tou nejdůležitější surovinou a lze za ní koupit většinu věcí. Vespenu je ve hře málo a slouží většinou k financování výzkumů. Aby hráč těžil vespen, potřebuje na expanzi postavit příslušnou budovu. Detaily o fungování ekonomiky hry lze nalézt na této stránce.

Primární suroviny je možné si půjčovat mezi hráči i mezi národy, a to přes národní sklad.

Sekundární suroviny

Hráč ve hře disponuje dalšíma dvěma surovinami, které však na rozdíl od primárních surovin netěží. Využití sekundárních surovin je také odlišné.

První z těchto surovin je energie. Energie se generuje každým přepočtem, detaily lze najít na této stránce. Energie se pak využívá k sesílání speciálních schopností.

Druhou sekundární surovinou je morálka. Hráč získává morálku v boji. Detaily zisku/ztráty morálky si admini nechávají pro sebe. Morálka ovlivňuje celkovou sílu obranných a útočných jednotek.

Sekundární suroviny není možné si půjčovat mezi hráči ani mezi národy. Jednoduše řečeno, každý hráč si sbírá a využívá sekundární suroviny sám.

Hráči a národy

Všichni hráči jsou rozděleni do sedmi národů. Hráči v národech spolu spolupracují, bojují proti ostatním národům a snaží se o kolektivní výhru. Pokud chce hráč přejít z jednoho národa do druhého, musí strávit 72 hodin u tzv. Odpadlických křídel.

Národy mají společný finanční fond, známý pod názvem národní sklad. Do národního skladu se ukládají primární suroviny, které se tam dostanou buď z daní či dobrovolným odesláním přes správu hráče. Suroviny z národního skladu pak dále distribuují hráči s právem Posílání surovin sklad-hráč. Suroviny lze posílat i cizím národům, a to nehledě na vzájemné diplomatické vztahy.

Armády a války

Jsou dva základní druhy útoků. Prvním je tzv. dobyvačný útok. Tímto útokem se hráč snaží získat nepřítelovu expanzi, tj. farmu produkující suroviny. Pro tento útok se používají obranné a útočné jednotky. Druhým útokem je tzv. infiltrační útok. Detaily o válčení lze nalézt na této stránce.

Dobyvačné a infiltrační útoky probíhají okamžitě. Ve hře neexistuje žádné putování jednotek, doba obléhání či něco jako postupný vývoj bitev.

Nepřátele lze poškodit ještě sesláním určitých speciálních schopností. Každý národ má jiné speciální schopnosti a většina z nich se musí prvně vyzkoumat.

Vítězství

Vyhraje ten národ, který na konci věku získá co nejvíce vítězných bodů (VB). Vítězné body lze získat dvěma způsoby - stavbou miniprojektů a obsazením planet. Detaily o vítězných bodech lze nalézt na této stránce.

Registrace

Hráči se mohou registrovat do jakéhokoliv národa téměř bez omezení. Jediným omezením je populační limit, který se momentálně spouští u 6 lidí na národ, a pak zakazuje registraci do národů, jež mají více jak o jednoho hráče více než nejslabší národ. Hráči, kteří se registrují do hry, jsou automaticky povinni respektovat a dodržovat všechny herní pravidla, která jsou sepsána na této stránce.

Po registraci získává hráč jednu expanzi na své domovské planetě. O tuto expanzi v průběhy hry nemůže přijít. Z primárních surovin hráč získává 1260 minerálů a 0 vespenu. Ze sekundárních surovin hráč má hned po registraci 0% morálky a 25 energie.

Další expanze lze kupovat okamžitě. První útoky lze provést až po prvním přepočtu. Speciální schopnosti lze použít okamžitě.

 
zaklady.txt · Poslední úprava: 07.05.2013 20:25 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki